Ledarutveckling genom fokus på dig!

För att vara framgångsrik som ledare bör du trivas i din roll. Du är en kulturbärare som påverkar medarbetare och arbetsmiljön. En stor del av ledarskapet handlar om att förstå och etablera relation med människor, samtidigt som du måste ha helhetssyn och bibehålla balans mellan affärsorientering och relationskompetens. Då är det viktigt att komma ihåg att du själv utgör grunden i ditt ledarskap. Ett moget och autentiskt ledarskap grundar sig i en medvetenhet om personliga värderingar, förmågor, drivkrafter och behov.

Vi stöttar dig i din personliga utveckling till att bli en mogen och autentisk ledare. Vi möter både ledare som är i början av karriären och seniorer med mycket erfarenhet – det gemensamma är viljan och modet att jobba med sig själv.

Vi stöttar dig som ledare genom:

  • Individuella samtal
  • Erfarenhetsträffar med andra ledare
  • Företagsinterna utvecklingsprogram
You are what you do, not what you say you´ll do.
Carl Jung