Grupputveckling – från del till helhet

Att tillhöra en grupp är för många av oss en självklarhet. Däremot är det inte lika självklart att vi känner tillhörighet med gruppen. För att känna tillhörighet behövs samsyn kring vad gruppen som helhet ska åstadkomma samt hur var och en ska bidra, både med kompetens och engagemang, för att gruppen ska bli gemensamt värdeskapande. När känslan av tillhörighet finns skapas tillit, vilket leder till personligt ansvarstagande för gruppens gemensamma resultat.

Vi fokuserar både på gruppen som helhet och på varje deltagare individuellt. Gruppens utvecklingsprocess genererar ofta personlig utveckling för gruppens medlemmar.

Vi stöttar er som grupp genom:

  • Genomförande av utvecklingsprocess för gruppen
  • Individuella samtal för ledare och medlemmar
  • Reflektionsträffar med givna fokusområden
Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
Barack Obama