Frigör kraft i verksamhet och människa!
Att utvecklas - gå från ett läge till ett annat är en rörelse vi som människor och verksamheter återkommande hamnar i eller tar oss till. Den rörelsen väcker vår passion och nyfikenhet. I vårt arbete med att stötta och leda utveckling lägger vi stor vikt vid att öka medvetenhet och förståelse kring den nuvarande situationen, stärka de involverades utvecklingsvilja samt bidra till en meningsfull riktning. Vi tror på samtalets kraft – att bli lyssnad på skapar möjlighet till kontakt – genom kontakt möjliggörs relationsbyggande både utåt med andra och inåt med sig själv
Förändring och utveckling ställer krav på vilja, mod och ansvarstagande. Med utgångspunkt från ledarens, medarbetarnas och verksamhetens förutsättningar bidrar vi till att ni frigör er inneboende kraft som sätter er i rörelse och tar er till satta mål. Utveckling av människor och verksamhet hänger ihop - det ena är beroende av det andra - och dess samspel gör skillnad! Vi är väl bevandrade i dessa processer utifrån att arbeta med ledare, medarbetare, grupper eller hela organisationer.
Engagerande, drivande, sårbar, öppen, ärlig, tillgänglig, kommunikativ, empatisk, omtänksam, lyhörd, kravställande, stöttande, inkluderande, nyfiken, kunnig, riskvillig, beslutsam - är det för många, förstora förväntningar på en ledare. Ja, troligen – med tanke på att ledare är människor, dock har många av ledarna vi möter flera av dessa fina kvalitéer. Vi noterar dock att många som trivs och är framgångsrika i sitt ledarskap är modiga, har utvecklingsdriv för verksamhet och människa samt framförallt en tydlig vilja till att vara och utvecklas som ledare. Vi arbetar främst med tre perspektiv på ledarskap, det formella ledarskapet, medledarskapet samt var och ens självledarskap