Personlig Professionell Samtalsledare

I rollen som ledare är du i samtal med medarbetare eller kunder en stor del av din tid. I samtalen har du stor möjlighet att låta ditt ledarskap verka. Din vilja och förmåga att etablera kontakt i möten är avgörande för samtalets effektivitet och hur meningsfullt det upplevs.

För att få ut kraften ur ett samtal behöver vi förstå samtalets process. Ett lyckat samtal är avhängigt ditt eget fokus, de andra mötesdeltagarnas närvaro och delaktighet samt hur du själv kommunicerar och agerar för att leda samtalet mot mål.

Ett lyckat samtal hjälper oss att förstå varandra, det skapar effektivitet och ett mer energifullt samarbete.

Vi stöttar dig som samtalsledare genom:

  • Rådgivning och planering inför svåra samtal
  • En individuell samtalsserie med fokus på dig och ditt ledarskap
  • Företagsinterna utvecklingsprogram
Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.
Helge Brattgård